Chiến lược tiếp thị mang tính cách mạng cho hoạt động của bạn

Chiến lược tiếp thị mang tính cách mạng cho hoạt động của bạn

đặt mục tiêu cho tiếp thị thanh chiến lược

Được đăng bởi Michael Elkins ngày 2 tháng 1, 2018
Phát triển công việc kinh doanh thực phẩm của bạn với Waiterio POS

Tham gia 40.000 nhà hàng bằng cách sử dụng hệ thống điểm bán hàng waiterio

The online ordering has been the perfect tool, especially with the ongoing COVID-19 pandemic as customers choose to limit face to face interaction. We have grown food delivery by over 112% which is solely due to the use of the free online ordering website.

- Matthew Johnson (Owner of MrBreakFastJa, Jamaica)

Tải xuống miễn phí

Bài viết gần đây