Ευέλικτη τιμολόγηση

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι 100 παραγγελίες ανά μήνα, ενώ η χρήση της εφαρμογής δωρεάν. Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω σχέδια για να λάβετε περισσότερες παραγγελίες:

Πληρώνεται ετησίως
Πληρώνεται κάθε μήνα
Μικρό15
Το μήνα
600 Παραγγελίες Το μήνα
Δοκιμάστε το δωρεάν
Μεσαίο29
Το μήνα
1200 Παραγγελίες Το μήνα
Μεγάλο49
Το μήνα
Παραγγελίες Το μήνα