Ευέλικτη τιμολόγηση

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι 100 παραγγελίες ανά μήνα, ενώ η χρήση της εφαρμογής δωρεάν. Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω σχέδια για να λάβετε περισσότερες παραγγελίες:

Δωρεάν$0Το μήνα
100 Παραγγελίες Το μήνα
Δοκίμασέ το τώρα
Πολύ Μικρό$19Το μήνα
300 Παραγγελίες Το μήνα
Μικρό$39Το μήνα
600 Παραγγελίες Το μήνα
Μεσαίο$59Το μήνα
1000 Παραγγελίες Το μήνα
Μεγάλο$99Το μήνα
1500 Παραγγελίες Το μήνα
Πολύ Μεγάλο$159Το μήνα
Παραγγελίες Το μήνα