Giá linh hoạt

Dùng thử miễn phí. Bạn có thể thêm tối đa 100 đơn hàng mỗi tháng trong khi sử dụng ứng dụng miễn phí. Bạn có thể đăng ký bất kỳ gói nào sau đây để nhận thêm đơn đặt hàng:

Miễn phí$0Mỗi tháng
100 Đơn đặt hàng Mỗi tháng
Thử ngay bây giờ
Rất nhỏ$19Mỗi tháng
300 Đơn đặt hàng Mỗi tháng
Nhỏ bé$39Mỗi tháng
600 Đơn đặt hàng Mỗi tháng
Trung bình$59Mỗi tháng
1000 Đơn đặt hàng Mỗi tháng
Lớn$99Mỗi tháng
1500 Đơn đặt hàng Mỗi tháng
Extra Large$159Mỗi tháng
Đơn đặt hàng Mỗi tháng