Giá linh hoạt

Dùng thử miễn phí. Bạn có thể thêm tối đa 100 đơn hàng mỗi tháng trong khi sử dụng ứng dụng miễn phí. Bạn có thể đăng ký bất kỳ gói nào sau đây để nhận thêm đơn đặt hàng:

Trả hàng năm
Trả hàng tháng
Nhỏ bé169000
Mỗi tháng
600 Đơn đặt hàng (Mỗi tháng)
Dùng thử miễn phí
Trung bình339000
Mỗi tháng
1200 Đơn đặt hàng (Mỗi tháng)
Lớn509000
Mỗi tháng
Đơn đặt hàng (Mỗi tháng)